ขนาดตัวอักษร
UPDATE :
 เชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ  BIKE  FOR DAD ในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  พร้อมกันทั่่วประเทศ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๘  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
แนะนำบุคลากร
 • นางสาวสวลี บุญฤทธิ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • นายกีรติ พงศ์อักษร
  หัวหน้าส่วนการศึกษา
 • นายประสาน ไชยศิริ
  หัวหน้าส่วนโยธา
 • นางสาวอุษา แก้วโรจน์
  รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสงขลา
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่

สดร.เปิดอบรม 11 โรงเรียนแดนใต้ส่องดวงจันทร์กำหนดรอมฎอน (ดู : 7)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมสังเกตการณ์ดวงจันทร์ เพื่อใช้สังเกตจันทร์เสี้ยวแรกสำหรับกำหนดวันถือศีลอดรอมฏอนปี' 59 คืนวันที่ 5 มิ.ย59 หนึ่งในกิจกรรมนำร่องด้านดาราศาสตร์อิสลามของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา       &nb...

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร (ดู : 39)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่