อบต.เขาแดง เชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เชิญชมการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง และเชิญชมดนตรี ฟรีตลอดรายการ