องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ประจำปี  2558  ระหว่างวันที่  27 พฤษภาคม -  11  มิถุนาย  2558
การจัดทำคู่มือประชาชน ของอปท. - เว็บไซต์สำหรับกรอกคู่มือประชาชน https://backend.info.go.th/Account/Login - วิดีโอขั้นตอนการคัดลอก (copy)คู่มือประชาชน จากคู่มือมาตรฐานกลางของหน่วยงานส่วนกลาง https://www.youtube.com/watch?v=2Or2K466CH4 - วิดีโอขั้นตอนการสร้างคู่มือใหม่ (กรณีข้อบัญญัติเฉพาะของแต่ละ อปท.) https://www.youtube.com/watch?v=P5ilb39WuKs - สำหรับการเผยแพร่คู่มือประชาชน อปท.ใดที่คีย์ข้อมูลในระบบไม่ทันในพิมพ์คู่มือกลางมาเผยแพร่ก่อน จากนั้นเมื่อคีย์เข้าระบบเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์คู่มือประชาชนในส่วนที่แแก้...(ดู:904)