ขนาดตัวอักษร
UPDATE :
 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘
แนะนำบุคลากร
 • นางสาวสวลี บุญฤทธิ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • นายกีรติ พงศ์อักษร
  หัวหน้าส่วนการศึกษา
 • นายประสาน ไชยศิริ
  หัวหน้าส่วนโยธา
 • นางสาวอุษา แก้วโรจน์
  รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสงขลา
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่

สถาปัตย์ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังเมืองเก่าสงขลา (ดู : 341)

สถาปัตย์ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังเมืองเก่าสงขลา               สถาปัตฯ มทร.ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นร้านน้ำชาฟุเจา ศิลปะริมทางนำโดย ดร.จเร สุวรรณชาต อาจารย์พลากร พันธุ์มณี อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก และนักศึกษา นายอภิชาต ศิริวัฒน์ คณะสถาปัตยกรร...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่