ขนาดตัวอักษร
UPDATE :
 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘
แนะนำบุคลากร
 • นางสาวสวลี บุญฤทธิ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • นายกีรติ พงศ์อักษร
  หัวหน้าส่วนการศึกษา
 • นายประสาน ไชยศิริ
  หัวหน้าส่วนโยธา
 • นางสาวอุษา แก้วโรจน์
  รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ย้ายตุลาการในศาล ปค.ชั้นต้น (ดู : 1)

ช่วงใกล้เคียงกับการประกาศผลการคัดเลือก ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 16 รายนั้น มีการแต่งตั้งโยกย้าย ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นออกมาจำนวนหนึ่ง เป็นการย้ายในระดับ อธิบดีศาลปกครอง รองอธิบดีศาลปกครอง ลงมาจนถึง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น รวมแล้ว 27 ราย ดังนี้ ระดับ...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่