ขนาดตัวอักษร
UPDATE :
 เชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ  BIKE  FOR DAD ในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  พร้อมกันทั่่วประเทศ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๘  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
แนะนำบุคลากร
 • นางสาวสวลี บุญฤทธิ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • นายกีรติ พงศ์อักษร
  หัวหน้าส่วนการศึกษา
 • นายประสาน ไชยศิริ
  หัวหน้าส่วนโยธา
 • นางสาวอุษา แก้วโรจน์
  รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสงขลา
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่

12 ปีกรือเซะ! สงขลาเข้มความปลอดภัยสูงสุด 7 อำเภอ ป้องป่วน (ดู : 7)

ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 7 อำเภอสงขลา เนื่องวันครบรอบ 12 ปี เหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ เน้นย่านเศรษฐกิจ อ.หาดใหญ่ หลังพบความเคลื่อนไหวของแนวร่วมแฝงเข้าพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 59 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยกระดับมาตร...

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร (ดู : 38)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่