อบต.เขาแดง เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเขาแดงคัพ 2558 ณ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ขอเชิญอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ขอเชิญอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด (ดู:788)